Ninoofsesteenweg 142 - 1750 Lennik - 02 582 21 49 - www.tuinvdb.be
Van den Bossche

Privacy & Cookie-verklaring tuinVdB Lennik


Privacy-verklaring Tuinmachines Van den Bossche

Deze “Privacy-Verklaring” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Van den Bossche NV  met maatschappelijke zetel te 1750 Lennik, Ninoofsesteenweg 142 en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0428.160.473 (hierna: “Tuinmachines Van den Bossche”).

Tuinmachines Van den Bossche respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

We gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die je middels een bestelling met ons afsluit.

We bieden u een aantal services rondom herstellingen en garanties. Hiervoor maken we gebruik van uw bestelgegevens.

Voor het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend met uw toestemming gebruiken. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

U hebt ten allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien onjuist of onvolledig of ze laten verwijderen (mits u hebt voldaan aan uw betalingsverplichtingen). Hiervoor vragen wij een mail te sturen naar : info@tuinvdb.be

Tuinmachines Van den Bossche zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel  - commission@privacycommission.be)
bij de gaswisseling - en daarmee de belasting voor mens en milieu.
 

Cookie-verklaring

Onze website www.tuinVdB.be gebruikt geen cookies